facebook.com Instagram
Návštěv :
Celkem : 2613
Týden : 5
Dnes : 0
Naposledy aktualizováno: 24.11.2020 08:58:54

Administrace

Historie

 

1919 - Dne 15. listopadu 1919 byl v Pavlicích založen Osvětový svaz, který se začal starat mimo jiné i o fungování veřejné knihovny. Ta vznikla splynutím knihoven místních spolků Národní jednoty pro jihozápadní Moravu (založen 1899), Sokola (1918) a SDH Pavlice (1893). Čítala v té době „152 svazků zábavných a 48 svazků poučných“. Přírůstky byly získávány zejména od Ministerstva školství a národní osvěty, a pak také od soukromých dárců a přispěvatelů.

 

1939 - Stejně jako ostatní, ani pavlická knihovna se nevyhnula v roce 1939 zabavování knih. Ze zdejší knihovny, čítající 513 svazků, bylo zabaveno 184 knih. Místní četnictvo sice nařídilo vyřazení knih, ale nestaralo se již o další postup, aby byly tyto knihy zničeny. A tak byly knihy po dobu okupace uschovány do beden a po osvobození dány opět na své místo do knihovny.

 

1948 - Obecní knihovna má 728 svazků, toho roku bylo zapůjčeno 409 svazků a přikoupeno 147 svazků.

 

1950 - Knihovna má 814 svazků, toho roku bylo zakoupeno 75 svazků, čtenářů má 385.

 

1951 - Veřejná knihovna v Pavlicích čítá 1000 svazků různých knih. Knihovnu navštěvuje 75 členů.

 

1966 - Obecní knihovna – dětské oddělení získala okresní uznání, krajské uznání a mimořádné uznání.

 

1988 - místní lidová knihovna Pavlice, která byla asi 20 roků v budově ZDŠ (Základní devítiletá škola), byla přestěhována do uvolněných místností v budově národního výboru.

 

Současnost

 

Od roku 1997 do současnosti je knihovna umístěna v prostorách mateřské školy, vedle zdravotního střediska. V jedné místnosti se zde nachází  půjčovna i počítač s veřejným internetem.

 

Během roku 2012 byla provedena rekonstrukce knihovny - bylo vyměněno okno, opravena omítka uvnitř knihovny, vymalováno a položena nová podlahová krytina.

 

Z dotace Ministerstva kultury z programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 3) a finanční spoluúčasti obce byla v roce 2012 knihovna vybavena novým počítačem pro uživatele, notebookem a automatizovaným knihovním programem Clavius REKS.

 

Od května 2012 je zprovozněn on-line katalog

 

V červnu 2015 bylo dokončeno vkládání knihovního fondu, provedena revize a aktualizace KF a od září 2015 funguje knihovna plně automatizovaně.

 

Od listopadu 2019 mohou uživatelé knihovnu sledovat na FB a Instagramu.